Målgruppe:  Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar.

Innhold:  Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid. 

Innledere: Arild Kjempekjenn, LO Stat 

Påmelding: innen 9. september 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.