Organisasjonskunnskap

Dette kurset er for deg som vil lære om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Viktige temaer på kurset er:

• Fagbevegelsens historie og utfordringer.

• LO og LO Stat sin oppbygging og organisasjon.

• Medbestemmelse, lønns- og arbeidsvilkår.

• Fagforeningsarbeid, tillitsvalgte og medlemmers rettigheter og plikter.

• Styret i arbeid.

• Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler og møteledelse.

Kurset legger opp til praksisøvelser i gjennomføring av ulike møter