Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

 Innhold: Kurset skal gi deltakerne en innføring i omstillingsprosesser, og ivaretakelse av medbestemmelsen. 

Tema som belyses er: Hva er omstilling?, lover og avtaler som regulerer omstilling og medbestemmelse, tillitsvalgtes og verneombud sine roller, sikring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø under og etter omstillingsprosesser, psykososialt arbeidsmiljø og  helsefremmende arbeid og tiltak. 

Innledere:  Merethe Engstrøm, LO Stat 

 Påmelding: innen 16. september 2022.

 Velkommen til kurs i LO Stat.

 Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26.