Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Innhold: Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og tilsetting/stillingsvern. Det vil bli gitt en innføring i Hovedavtalen, Hovedtariffavtalen, Arbeidsmiljøloven, Lov om statens ansatte og andre relevante lover og avtaler. Foredrag og oppgaver.

Kursleder: Merethe Engstrøm

Påmelding: innen 16. desember 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.