Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten

Innhold: Deltakerne får en grunnleggende innføring i drøftinger og forhandlinger, forhandlingsteknikk, kommunikasjon og dynamikk i forhandlinger.

Kursleder: Eric Berget

Påmelding: innen 16. desember 2022.

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.