Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Innhold: Kurset er mangfoldig. Det blir besøk på Stortinget, det vil bli gitt praktiske øvelser innen mediehåndtering og opplysningsvirksomhet. Du vil lære om LO og LO Stat sin organisasjon og oppbygging. Du vil få innføring i den norske modellen, og du vil få møte en av partene i arbeidslivet og lære om dem. Foredrag og gruppeoppgaver og praktisk øvelse i Oslos gater.

Kursleder: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat 

Påmelding: innen 6. januar 2023

Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.