Dag A. Westhrin (f.1954) ble valgt til sekretær i LO Stat på representantskapsmøtet i november 2012. Han var da forbundssekretær i NTL. Westhrin har permisjon fra Statped som rådgiver. Han er utdannet som førskolelærer med spesialpedagogikk.

Han har vært medlem i landsstyret og forbundsstyret i NTL, samt leder i NTL Skoler og institusjoner. Både i NTL og LO Stat har han arbeidet mye med pensjonspolitikk.
Dag Westhrin bor i Nittedal.