Odd Helge Henriksen er født i 1959, og bor på Hundvåg i Stavanger kommune. Han ble høsten 2012 valgt til LO Stats distriktssekretær for Agder og Rogaland.

Han kommer fra Norsk Post og kommunikasjonsforbund. Han har hatt ulike tillitsverv i 20 år, bla kretsleder i DnP og Postkom Rogaland krets, medlem av Postkoms landsstyre fra 2000 – 2008, styreverv i LO Stavanger og omegn og Samvirkende fagforening.

Han var leder av fylkeskartellet i LO-Stat i Rogaland fra 2009 – 2013.

Henriksen har også lang erfaring fra jobb som regionalt hovedverneombud i Posten.