Anne Birgit Nilsen har vært tillitsvalgt i NTL siden 1983, de siste fem årene på heltid.
Hun har permisjon fra stillingen som seniorkornsulent ved NAV Kvæfjord utenfor Harstad.