Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og virksomheter i Spekter i Innlandet, Oslo og Omegn(Akershus).

Kursdeltakerne vil få kunnskap om gangen i et tariffoppgjør. (Tjenestetvist loven og arbeidstvistloven samt Hovedavtalen)

Vi går også gjennom partenes ansvar og plikter i forhandlingsløpet - før, under og etter forhandlingene.

Innledere: Vidar-Lorang Larsen og Arild Kjempekjenn, LO Stat.

Påmelding innen 18. april 2023. Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §38 og §39.