Dato: 25.november 2020, kl. 10.00-15.00
 
Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden. Særlig viktig er hva dette betyr for deg som er født i 1957 eller senere! Medlemmer som av alder kommer på ny ordning oppfordres derfor til å delta.
 
Innledere: Dag Westhrin, LO Stat.
 
Påmeldingsfrist: 18. november 2020. 
 
LO Stat bekrefter at kursinnholdet gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40, og Spekter §§ 26 og 52. Du må selv søke permisjon.
 
Velkommen til kurs i LO Stat.