Innhold: Ny hovedtariffavtale i staten, hva er nytt? Vi går igjennom alt det nye i fellesbestemmelsene, det nye i lønnssystemet og annet. Dette vil gi viktig kunnskap til de tillitsvalgte som skal delta i de lokale forhandlingene. 

Innleder: Vibecke Solhaug, LO Stat.

Påmelding innen 12. august 2022. Velkommen til kurs i LO Stat.

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten hhv §39 og §40. LO Stat dekker reise og diett etter statens satser, kurs og bevertning.