Se Landsdekkende kurs og konferanser for påmelding til Tariffkonferanse i staten på Teams.

Som et ledd i forberedelsene til hovedtariffoppgjøret i staten 2022, vil LO Stat arrangere tariffkonferanser sju ulike steder i landet i perioden januar - februar 2022.
 
Målgruppe for konferansen er tillitsvalgte i virksomheter i staten, gjerne de som er involvert i lokale forhandlinger, samt representanter for forbundene sentralt. 
Deltakerne inviteres til debatt om hovedtariffoppgjøret 2022, samt at det evt. vil gitt orientering om aktuelle politiske saker i tariffområdet. 
 
Konferansen hjemler for tjenestefri med lønn, jfr. Hovedavtalen i staten § 39.
 
Konferansen er gratis og LO Stat dekker evt. reise- og oppholdsutgifter. 
 
Påmelding innen 10. januar 2022.
 
Velkommen til dagskonferanse i regi av LO Stat.
 
Innledere: Egil André Aas, leder LO Stat.