Arbeidsutvalget LO Stat Innlandet:

Leder: Tor Kristian Godlien (NTL)
976 70 967
E-post: tkgo@online.no

Nest leder:
Mali Solvang (Fagforbundet Post)
918 15 026
E-post: mali.solvang@posten.no

Sekretær: Trond Ruste (FLT)
975 32 880
​E-post: trond.ruste@vegvesen.no

Medlemmer: 
Manju Chaudhary (NTL)
995 80 206
E-post: manju.chaudhary@ssb.no

Øystein Slåen (Fagforbundet)
986 92 713
E-post: oslaen@online.no

Vara:
Geir Standahl (NOF)
976 26 004
E-post: gostandahl@gmail.com

Kurt Magne Bråten (Fellesforbundet)
911 09 178
E-post kubraten@mil.no

 

Arbeidsutvalget LO Stat Oslo og Omegn:

Leder: Bjørn Ingar Skogvang (Fagforbundet)
466 17185 (mob)
E-post: bjorn.ingar.skogvang@bufetat.no

Nestleder: Dag Anfindsen (NFF)
908 49 797(mob)
E-post: dag.anfindsen@kriminalomsorg.no

Sekretær: Odd Ravn (FO)
900 51 901 (mob)
E-post: odd.ravn@akershus.fo.no

Synneva Aga (NTL)
971 08 744 (mob)
E-post: synneva.aga@nav.no

Gro Tarud (Fagforbundet Post)
478 64 153 (mob)
E-post: gtarud@online.no

VARA:

Håkon Kvidal (CREO)
920 54 443
E-post: Hakon.Kvidal@nmh.no 

Elin Dale (NFF)
E-post: elin.dale@kriminalomsorg.no