Arbeidsutvalget LO Stat Innlandet:

Leder: Tor Kristian Godlien (NTL)
976 70 967 (mob)
E-post: tkgo@online.no

Nest leder:
Morten Holm (NJF)
979 93 728 (mob)
E-post: leder14@njfbuss.no

Sekretær: Øystein Slåen (Fagforbundet)
986 92 713 (mob)
​E-post: oslaen@gmail.com

Medlemmer: 
Manju Chaudhary (NTL)
995 80 206 (mob)
E-post: manju.chaudhary@ssb.no

Trond Ruste (FLT)
975 32 880 (mob)
E-post: trond.ruste@vegvesen.no

Vara:
Ingeborg Østmoe (FO)
994 55 839 (mob)
E-Post: ingeborg.ostmo@hotmail.com

Kurt Magne Bråten (Fellesforbundet)
911 09 178 (mob)
E-post: kubraten@mil.no

 

Arbeidsutvalget LO Stat Oslo og Omegn:

Leder: Bjørn Ingar Skogvang (Fagforbundet)
466 17185 (mob)
E-post: bjorn.ingar.skogvang@bufetat.no

Nestleder: Dag Anfindsen (NFF)
908 49 797(mob)
E-post: dag.anfindsen@kriminalomsorg.no

Sekretær: Odd Ravn (FO)
900 51 901 (mob)
E-post: odd.ravn@fo.no

Trine Steen (NTL)
975 26 575 (mob)
E-post: trine.steen@nrk.no

Gro Tarud (Fagforbundet Post)
478 64 153 (mob)
E-post: gtarud@online.no

VARA:

Håkon Kvidal (CREO)
920 54 443 (mob)
E-post: Hakon.Kvidal@nmh.no 

Anne Øslebø (FO)
924 61 444 (mob)
E-post: anne.oslebo@gmail.com