Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Arbeidsutvalget

    Arbeidsutvalget består av LO Stats leder og nestleder samt medlemmer fra forbundene. Øvrige fastlønte tillitsvalgte møter med tale- og forslagsrett.

  • Representantskapet:

    LO Stats høyeste organ er Representantskapet. Det består av representanter valgt av forbundene.

  • Styret

    Styret bestemmer retningen for LO Stat og legger føringer for videre drift

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no