Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stats utdanningsstipend

Holder du på med utdanning og er organisert? Da kan du få støtte fra LO Stat. Hovedkriteriet er at du kommer innunder Hovedtariffavtalen i staten eller en overenskomst i Spekter, og har minimum 1 års medlemskap.

 

LO Stats utdanningsstipend har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte. Stipendet gis til enkeltmedlemmer på bakgrunn av søknad og dokumentasjon av utgifter.

Søknadsfrister studieåret 2020/2021 er 1. september 2020 og 15. januar 2021. Dette gjelder både hel- og korttidsstudier. Søknader innkommet etter 15.januar 2021 vil bli avslått.

For studieåret 2020/2021 har LO Stat satt av 2,75 millioner kroner til utdanningsstipender. Pengene er avkastning fra LO Stats eget utdanningsfond. I studieåret 2020/2021 er satsene på stipend henholdsvis kr. 2000,- for kortere utdanning og kr. 6000,- for lengre utdanning.

Søker bes gjøre seg kjent med retningslinjene før utfylling av søknad. Retningslinjene ble sist revidert på styremøte i LO Stat 14.juni 2016.

SØKNADSSKJEMA - Husk å lese retningslinjene for stipend før du fyller ut skjema.

 

Kontaktperson: Evelyn Schei Tautra.
Telefon: 93 02 61 62
Epost: evelyn.schei@lostat.no

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no