Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Mange vil lære om omstilling

Statens Vegvesen står foran store endringer. Torunn Aag ønsker å være i forkant, ved å gå på kurset Omstilling i staten.

Offentlige etater er i en kontinuerlig omstillingsprosess. Da er det viktig at vi er trygge på omstillingsprosesser, og klarer å skape trygghet blant våre medlemmer, sier Torunn Aag fra Forbundet for ledelse og teknikk
Offentlige etater er i en kontinuerlig omstillingsprosess. Da er det viktig at vi er trygge på omstillingsprosesser, og klarer å skape trygghet blant våre medlemmer, sier Torunn Aag fra Forbundet for ledelse og teknikk

LO Stat gjennomfører i disse dager omstillingskurs for drøyt 50 deltakere fra staten og Spekter på Sørmarka kurs- og konferansesenter.

Kurset innfrir.

Torunn Aag er fra Forbundet for ledelse og teknikk (FLT), og nestleder i region midt i Statens vegvesen. Hun følte at hun trengte å få kunnskap om lover og avtaler som gjelder ved omstilling. Torunn sier at hun har fått innfridd sine forventninger til kurset.

- Her kan en lære av andre og få innspill til å bidra inn til egen omstillingsprosess. Før var det en holdning at så lenge du har fått stilling i staten og Statens Vegvesen, hadde du en trygg arbeidsplass. Men vi ser at dette ikke er tilfelle lenger. Offentlige etater er i en kontinuerlig omstillingsprosess. Da er det viktig at vi er trygge på omstillingsprosesser, og klarer å skape trygghet blant våre medlemmer. Slike kurs er derfor svært viktig for oss tillitsvalgte, sier Torunn.

Anbefaler kurset.

Kurs i omstilling

 

- Jeg vil anbefale dette kurset, sier konduktør Alam Khurshed. 

Han medlem i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og en del av Oslo Distrikts Konduktørforening.

- Jeg meldte meg på fordi vi nå er inne i en stor omstilling i NSB. Jeg ønsker mer kunnskap om omstillingsprosesser, ansvar og plikter og hvilke lover og avtaler som gjelder. Læringen gjennom innledninger og diskusjoner i grupper og i plenum, er en optimal måte å lære på. Jeg møter deltakere fra ulike forbund og fagområder innenfor Spekter, som sammen har masse erfaringer å dele med hverandre, sier Alam

 

Tre dagers kurs.

Temakurset på omstilling går over tre dager. Modernisering, reformer, endringer, effektivisering, rasjonalisering, flytting, desentralisering, sentralisering er mange begreper som man opplever og som i praksis kan defineres inn i omstillinger og omstillingsarbeid. Kurset ble etablert i 2016. I år kjøres kurs for både Stat og Spekter-området, men hver for seg på grunn av ulike lover og avtaler.

Gjennom innledninger og erfaringsutvekslinger skal deltakerne gis økt forståelse for omstillingsarbeidet med fokus på gode og trygge prosesser, som ivaretar de berørte ansatte og samtidig sikre gode tjenester til kundene. Deltakerne lærer om lov- og avtaler som regulerer omstillinger, bli beviste om metoder, verktøy og hvordan de ivaretar medbestemmelse. Videre være beviste på menneskelige reaksjoner og personalpolitiske hensyn som må vurderes i omstillingsprosessene.

Vidar-Lorang Larsen, 
Distriktssekretær

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no