Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Godt nyttår!

Et aktivt år er tilbakelagt, et nytt aktivt år ligger foran oss

Godt nyttår!

I 2018 satte vi fokus på medlemsverving. Over 60 personer deltok i distriktskontorets vervekonkurranse og de vervet 150 nye medlemmer. Samtidig vet vi at det er mange gode ververe i forbundene som ikke har deltatt i konkurransen, så her er det gjort mye godt og viktig arbeid. La oss holde trykket på dette også i 2019.

En av distriktskontorets hovedoppgaver er opplæring i lov- og avtaleverk for tillitsvalgte, verneombud og medlemmer. Interessen for opplæring har vært stor og i 2018 har distriktskontoret stått for opplæring av over 400 personer. I disse dager gjøres den siste justeringen av lokal kursplan for 2019 hvor fylkesutvalgenes årsmøter i neste uke får gitt sine innspill. Det ligger an til like høy kursaktivitet i år som i fjor.

Mange av våre medlemmer frykter for jobbene sine og ser nå at den sittende regjering er effektive i sin iver etter konkurranseutsetting, oppsplitting osv. Det blir spennende å se hva forhandlingene om ny regjering fører til. Uansett, det er viktig å stå sammen!

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no