Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Troms og Finnmark

Distriktssekretær: 
Anne Birgit Nilsen
Mobil: 957 24 940

Troms og Finnmark
Distriktskontor i Tromsø.
Adresse: LO Stat Tromsø, Storgata 142, 9292 TROMSØ

Aktuelt

Arbeidsutvalget Troms og Finnmark:

Gretha Lauritsen, NTL (leder)
Gretha.lauritsen@skatteetaten.no
tlf. 408 09 500
 
Odd-Petter Woll, NFF
oddpwoll@gmail.com
 
Marianne Johnsen, Fagforbundet
Marianne.johnsen@unn.no
tlf. 915 88 803
 
Pål Nygaard, NOF
stonglandet@gmail.com 
 
Erling Utnes, NTL
erli-ut@online.no 
 
Tor-Petter Hågensen, NTL
tor-petter.hagensen@skatteetaten.no 
 
Ellen-Marie Store Olsen, NAF
ellsto@vegvesen.no 
 

Fylkesutvalget Troms og Finnmark:

Gretha Lauritsen, NTL
Ricky Mehmi, NTL
Marit Martinsen Dahle, NTL
vara Erling Utnes, NTL
vara May Elin Øien, NTL
vara Tor-Petter Hågensen, NTL
Ellen-Marie Store Olsen, NAF
Odd-Petter Woll, NFF
Marianne Johnsen, Fagforbundet
Ole Ingvald Hanssen, Fagforbundet
Asle Ramfjord, Fagforbundet Post og Finans
Roger Bruer, Fagforbundet Post og Finans
Pål Nygaard, NOF
Svein Arne Bjørsland, NOF
Mona Olafsen, FO
vara Anita Kivijervi, FO
Alf-Edvard Masternes, FLT
Tor Johan Hjermstad, FLT
Oddny Nordstrøm, HK
 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no