Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Styret

Styret bestemmer retningen for LO Stat og legger føringer for videre drift

LO Stats styre består av:

a) Representanter med vararepresentanter valgt av forbundene. Hvert av de tilsluttede forbund har rett til 1 representant for et medlemstall på inntil 6000, og ytterligere 1 representant for hvert påbegynt 6000 medlemmer. Ved beregning av antall medlemmer vises til § 4, punkt 1.
b) Leder og nestleder i LO Stat eller deres vararepresentanter, se § 4, pkt. 3g).
c) 1 representant fra LO eller dennes vararepresentant valgt av LO.

For øvrig møter:
d) Fastlønte tillitsvalgte i LO Stat, med tale- og forslagsrett
e) Revisor eller den vedkommende utpeker, med talerett, når årsregnskap og årsberetning behandles

Dessuten kan disse møte:
f) 1 representant eller dennes vararepresentant valgt av de tilsatte ved LO Stats kontor, med tale- og forslagsrett i alle saker og stemmerett i saker som vedrører de tilsattes arbeidssituasjon, unntatt suppleringsvalg.

g) LO Stats saksbehandlere, med talerett.

h) Kontrollkomiteen, med talerett, og forslagsrett i de saker den plikter å uttale seg om etter vedtektene.

 

Styret 01.02.2017

Forbund

Varamedlemmer

Egil André Aas, leder

LO Stat

 

Eivind Gran, nestleder

LO Stat

 

Lise Olsen, nestleder

LO Stat

 

Vidar Hennum

EL&IT

 

Tor Schwenke

FF

Arvid Eikeland

Mimmi Kvisvik

FO

Marianne Solberg Johnsen

 

 

Ingrid Myran

 

 

Sissel Hallem

Alf Masternes

FLT

Tore Karl Sønstevold  

Christopher Beckham

HK

Bodil Andersen

Anders Hovind

MFO

Tore Walmsnæss

Helge Haukeland

NAF

Anita Paula Johansen

Rita Bråten

NFF

Asle Aase

Jane Brekkhus Sæthre

NJF

Tor Pålerud

Kjell Næss

 

Torfinn Håverstad

Mette Nord

Fagforbundet

Sissel Skoghaug

Jan Helge Gulbrandsen

 

 

Odd Haldgeir Larsen

 

 

Tone Faugli

 

 

Kai Nygård

 

 

Rolf Ringdal

NLF

Jan-Even Nystad

Torbjørn Bongo

NOF

Odd-Einar Eilertsen

Nina Helland

Industri Energi

Harald Hageland

Odd Chr. Øverland

POSTKOM

Hans Fredrik Danielsen

Gerd Øiahals

 

Jacqueline Hopkinson

 

 

Håvard Sivertsen

 

 

Cathrine S. Ertsås

Terje Moen

SL

Geir Granås

John Leirvaag

NTL

Sturla Søpstad

Kjersti Barsok

 

Thomas Sandvik

Fredrik Oftebro

 

Guro Vadstein

Anita Busch

 

Vibecke Solhaug

Bjørn Halvorsen

 

Tor Erik Granum

Ellen Dalen

 

Ragnar Bøe Elgsaas

 

 

Tove Helvik

 

 

Lei Helland

 

 

Joachim Frivold

 

 

Dag Ratama

 

 

Dag Agledal

 

 

Julie Lødrup

 

 

Ingerid Marie Utvik

 

 

Siv Anita Hagen

 

 

Torstein Brechan

 

 

Finn Olav Haga

 

 

Lisa Granlund

 

 

Eddie Ingebrigtsen

 

 

Heidi Hoksnes Sørli

Lars Johnsen

NTF

Dag Einar Sivertsen

Are Tomasgard

LO

Renée Rasmussen

Peter Chr. Lehne

NMF

Espen Mathisen

Asle Tronstad

NNN

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no