Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Styrk staten!

Budsjettet for 2020 foreligger. Statsbudsjettet, altså. Statens budsjett for det offentlige Norge. Et dokument som grundig viser kompleksiteten i og kravene til offentlig forvaltning – og til behovet for statlig kompetanse og statlig styring.

LO Stats leder Egil André Aas
LO Stats leder Egil André Aas

Dermed ser vi et betydelig paradoks: Samfunnet blir mer komplekst, kravene til statlig og offentlig sektor for øvrig blir stadig større. Men denne regjeringen svekker, år etter år, staten som fellesskapets instrument. Får den sitte lenge nok blir vel statsbudsjettet også satt ut på anbud.

Derfor er vi ikke overrasket av budsjettet: Solbergs regjering står på, og hogger løs på staten. Den såkalte ABE-reformen, som verken avbyråkratiserer eller effektiviserer, blir selvsagt videreført. Ufortrødent og uten politisk prioritering. Uten vilje – eller mot? – til å evaluere følgene.

Derfor har fagbevegelsen sagt klart fra: Arbeidsmengden blir ikke mindre fordi noen tjenester blir automatisert. Nasjonen vokser, samfunnet står overfor store, gamle og nye, utfordringer. Statlig sektor kan ikke utarmes, hvis vi vil opprettholde velferdsstaten og rettsstaten vår.

Derfor må fagbevegelsen sette ned foten: Solbergs Rema-inspirerte kuttisme må møtes med Coop-basert folkeforankring! Ikke bare krever vi at ansattes avtalefestede rett til medbestemmelse blir respektert. Vi vil styrke staten, fordi staten er av og for folket; for å tjene hele folket.

Derfor vil fagbevegelsen ta et kraftig grep: LO Stat vil ha slutt på reformer som raserer fellesskapets fundament; den norske supermodellen og velferdsstaten. Vi må bygge tillit til staten, og innenfor offentlig sektor. Vi trenger ikke kutt; vi trenger kompetanse. Tillitsreform. Kompetansereform.

Kampen om budsjettet er kanskje tapt.

Kampen om regjeringsmakt skal vinnes.

 

EGIL ANDRÉ AAS

Leder, LO Stat

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no