Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk

§ 1 Virkeområde
Særavtalen gjelder for arbeidstakere som oppholder seg i polare strøk i tjenesteøyemed.
Tilleggene kompenserer ulemper som de spesielle forhold som opphold i polare strøk medfører.

§ 2 Satser
Ved opphold i polare strøk utbetales følgende polartillegg:
Polartillegg (unntatt Longyearbyen) kr 145 pr. døgn.
Longyearbyen kr 102 pr. døgn.

Tilleggene utbetales for sammenhengende opphold utover 15 døgn. Ved opphold utover 15
døgn utbetales tilleggene fra første dag.

Under ferie eller tjenestereiser utenfor polarområdet beholdes tillegget.

Oppholdet regnes fra avreise fastlands-Norge og fram til tilbakekomst fastlands-Norge. 

§ 3 Varighet
Avtalen gjelder fra og med 1. januar 2020 til og med 31. desember 2021.


 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no