Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Rogaland

Distriktssekretær: Odd Helge Henriksen
Epost: odd.henriksen@lostat.no

Mobil: 918 57 209

Distriktskontor:
LO Stat Rogaland og Agderfylkene
Folkets Hus, Løkkenveien 22, 4008 Stavanger

Epost: lostat.stavanger@lostat.no
Mobil: 91857209 - Tlf: 51 50 02 60 - Fax: 51 50 02 01

 

 

Aktuelt

LO STAT ROGALAND FYLKESKARTELL


ARBEIDSUTVALGET:

Leder:
Kari Marie Pedersen (FO)
karimarie@forogaland.no
Mobil: 907 37 013

Nestleder                                                        
Bjørn Ove Hersdal (NTL Skatt Vest)
bjorn.hersdal@skatteetaten.no
Mobil: 945 22 525

Representant                                                
Synnøve Haugland (Fagforbundet)
synnove.haugland@fagforbundet.no
Mobil: 907 09 798

Representant                                                        
Heidi Skurve (Postkom)
heidi.skurve@posten.no
Mobil: 993 66 334

Representant                                                            
Per Jo Jenseg (NTL Nav Hillevåg og Hinna)
per.jo.jenseg@nav.no
Mobil: 924 36 113

Representant                                                
Elin Sabine Hognestad (NFF)
elin-sabine.hognestad@kriminalomsorg.no
Mobil: 976 74 597

Valgkomitee: Anne Marie Nesmoen FO, og Terje Olsen NTL                                                                    
                                                                        

ØVRIGE STYREMEDLEMMER MED VARAREPRESENTANTER: 

Representant, I&E
Bjørn Randeberg
bjorn.randeberg@npd.no
Mobil: 904 58 918 / 518 76 584
                                                        
Vararepresentant, I&E
Elisabeth  Sværen
elisabeth.svaren@ptil.no

Vararepresentant, FO
Henriette.Braut Brunes
henriette.braut.brunes@kriminalomsorg.no

Representant, FO
Gro Merete Sikveland
foretakstillitsvalgt_fo@hotmail.no
Mobil: 957 47 187                                                             
                                                                        
Vararepresentant, FO
Anne Marie Nesmoen
amneen@sus.no
Mobil: 960 10 670                                                        
                                                                        
Representant, FO
Hege Garmo Småmo
hege.garmo.smamo@bufetat.no
Mobil: 466 18 955 / 515 00 645                                                        
                                                                        
Vararepresentant, NLF
Fredrik Nilssen
fredrik.nilssen@gmail.com
Mobil: 415 51 723                                                        
                                                                        
Vararepresentant, NLF
Trond Egil Aasen Bøe
TE7500@gmail.com                                                            
                                                                        
Representant, NLF
Knut Sigve Stene
ksstene@lyse.net
Mobil: 991 84 267                                                        
                                                                        
Vararepresentant, NJF
Trond  Herland
trondherland@gmail.com
Mobil: 916 69 036
                                        
Representant, Postkom
Arne Olav Vinjerud
arne-olav@hotmail.com
Mobil: 957 02 664
                                            
Vararepresentant, Postkom
Odd Geir Brandal
odd.geir.brandal@posten.no                                                            
                                                                        
Vararepresentant, Postkom
Jarle Eide
jarle.eide@posten.no
Mobil: 957 78 090
                                            
Vararepresentant, NFF
Irene Andersen Dris
irene.a.dris@lyse.net
Mobil: 411 03 414                                                        
                                                                        
Vararepresentant , NTL
Terje Olsen
terje.olsen@mattilsynet.no
Mobil: 481 30 920 /516 85 667                    
                                                                        
Representant, MFO
Gaute Vikdal
gautevikdal@me.com / lurgaute@gmail.com
Mobil: 932 28 189 / 516 77 254                                            
                                                                        
Vararepresentant, MFO
Emma Hagenstrøm
emmahagenstrom@hotmail.com
Mobil: 958 60 387 / 480 59 437
                                        
Representant, Fagforbundet
Trond Helland
trond.helland@fagforbundet.no
Mobil: 915 38 075
                                                
Representant, FLT Vegvesen
Linda Brandskogsand
linda.brandskogsand@vegvesen.no
Mobil: 480 59 437
                                                
Vararepresentant, FLT Vegvesen
Rune Moldestad
rune.moldestad@vegvesen.no
Mobil: 951 91 917
                                            
Vararepresentant, Fagforbundet
Sigve Romslo
sro@sus.no
Mobil: 919 15 051
                    
Vararepresentant, Fagforbundet
Signe Thorsen
signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no                                                            
                                                                        
Representant, Fagforbundet
Morten Nyborg
morten.nyborg@bufetat.no
Mobil: 466 18 986

Vararepresentant, Fagforbundet
Marit Brekke Lodden
marit.brekke.lodden@bufetat.no
Mobil: 466 19 017                                                        
                                                                        
Distriktssekretær:
LO Stat Odd Helge Henriksen, LO Stat
lostat.stavanger@lostat.no
918 57 209
Folkets Hus, Løkkeveien 22, 4008 Stavanger

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no