Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Ansatte på jernbanen blir kasteballer!

Uttalelse fra årsmøtene i LO Stat Fylkesutvalg Rogaland, Aust- og Vest- Agder.

Bane NOR er knapt oppe å stå etter utskilling fra Jernbaneverket. Tillitsvalgte i offentlig sektor er sterkt kritisk til enda en ny omorganisering gjennom opprettelsen av Spordrift AS. Selskapet skal drifte og vedlikeholde jernbanen, den samme jobben som Bane NOR gjør i dag. 
Drift og vedlikehold av jernbanen vil bli flyttet over i det nye selskapet i løpet av første halvår 2019. Over 1300 ansatte i Bane NOR går en usikker framtid i møte. Overflyttingsdato og direktør er det eneste som er klart. 

Til tross for at Spordrift AS skal være i drift om kort tid, er følgende ikke klart:

  • hva kontraktene skal inneholde
  • hvilken besparelse i kroner man vil få
  • om man vil oppnå samme sikkerhetsnivå
  • risikovurdering på den formen å drifte jernbanen på
  • prosessen bærer preg av hastverksarbeid

Eksempler fra Sverige og England tilsier at man ikke skal gjøre de samme feilene med norsk jernbane. Jernbanereformen fører til oppsplitting, ansvarspulverisering, flere ledere med millionlønner og mindre til god og trygg jernbanedrift.
Tillitsvalgte i offentlig sektor vil samle NSB og Bane NOR under et felles holdingselskap. Dette gir samordning mellom de som bevilger penger, de som bygger jernbane, de som kjører togene og publikums behov. Erfaringer fra Europa og resten av verden viser at samlet styring av jernbanen gir mest effektiv drift, og mest fornøyde kunder. 
Opprettelsen av Spordrift AS tar Jernbanereformen et skritt videre mot privatisering og konkurranseutsetting. Det er en avsporing!

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no