Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Representantskapet:

LO Stats høyeste organ er Representantskapet. Det består av representanter valgt av forbundene.

Ordinært representantskapsmøte holdes hvert 4. år.

På det ordinære representantskapsmøte skal representantskapet:

  • Uttale seg om regnskap med revisjonsberetninger og årsberetninger for perioden. Kontrollkomiteens beretning for perioden skal følge med regnskapene og årsberetningene.
  • Godkjenne årsmeldingene for perioden.
  • Vedta eventuelle vedtektsendringer. Benkeforslag om vedtektsendringer kan ikke tas opp til behandling, uten at det har sammenheng med forslag som er satt fram på vanlig måte.
  • Vedta LO Stats prinsipp- og handlingsprogram.
  • Behandle andre aktuelle saker som er ført opp på dagsorden.
  • Velge leder og nestleder, som begge skal være fastlønte i LO Stat.
  • Velge fastlønte tillitsvalgte ellers i LO Stats administrasjon og fastsette innbyrdes vararekkefølge for leder og nestleder i henholdsvis arbeidsutvalget, styret og representantskapet.
  • Velge distriktssekretærer.
  • Velge medlemmer med vararepresentanter til arbeidsutvalget.
  • Velge kontrollkomitè, som skal bestå av 3 representanter med vararepresentanter. Disse kan ikke samtidig være medlemmer av styret.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no