Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Krever reallønnsutvikling for alle i staten

LO Stat, YS Stat og Unio leverer i dag kravene i årets tariffoppgjør. De tre, som representerer rundt 100.000 medlemmer, krever at alle statsansatte ivaretar sin reallønnsutvikling.

Dette mener de hovedsakelig bør skje gjennom at alle får et generelt tillegg med en innretning basert på en kombinasjon av kroner- og prosenttillegg.

- Det blir krevende forhandlinger. Men vi vil bruke tiden godt frem til 1. mai for å få til en forhandlingsløsning, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

Siden om lag 90 % av de ansatte i staten er funksjonærer, har LO Stat, YS Stat og Unio et mål om at både lønnsutviklingen og lønnsnivåene i større grad må gjenspeile tilsvarende grupper i privat sektor. Samtidig mener de tre at de lavest lønte i staten ikke må bli hengende etter i lønnsutviklingen.

De påpeker også at arbeidet med å identifisere, rette opp og forhindre kjønnsbetingede lønnsforskjeller må videreføres.

– Norsk næringsliv tjener på at Norge har en kunnskapsbasert og omstillingsdyktig offentlig sektor som leverer god kvalitet på tjenestene. Offentlig sektor er avgjørende for den samlede verdiskapningen i økonomien og privat sektors evne til å være konkurransedyktig. Det er derfor viktig at staten kan tilby konkurransedyktige lønn- og arbeidsvilkår for å kunne beholde og rekruttere de beste. Utdanning må lønne seg bedre også i offentlig sektor og kompetanse verdsettes, sier forhandlingslederne i LO Stat, YS Stat og Unio, Tone Rønoldtangen, Pål N. Arnesen og Arne Johannessen.

- Meklingen i frontfagene ga et resultat som er beskrevet som moderat. I offentlig sektor må dette selvfølgelig tas hensyn til. Men det betyr ikke at det er satt to streker under svaret for statsoppgjøret før det er i gang, avslutter forhandlingslederne Rønoldtangen, Johannessen og Arnesen.

Fristen for forhandlingene i statsoppgjøret er 30. april ved midnatt. 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no