Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Oppland

 

Arild Kjempekjenn. Foto:Stein SyrstadDistriktssekretær: Arild Kjempekjenn
Epost:arild.kjempekjenn@lostat.no
Mobil: 910 08 933

Distriktskontor:
LO Stat Oslo og Akershus, Hedmark og Oppland
Torggata 91, 2317 Hamar

 

Aktuelt

 • Invitasjon til kurs i Tariffoppgjør i staten

  4. mai kl.10.00 – 15.30 Håndverkeren Kurs- og Konferansesenter Rosenkrantzgate 7 0159 Oslo, Inngang Kristian IV gate Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

 • Offentlige etater er i en kontinuerlig omstillingsprosess. Da er det viktig at vi er trygge på omstillingsprosesser, og klarer å skape trygghet blant våre medlemmer, sier Torunn Aag fra Forbundet for ledelse og teknikk

  Mange vil lære om omstilling

  Statens Vegvesen står foran store endringer. Torunn Aag ønsker å være i forkant, ved å gå på kurset Omstilling i staten.

 • LO Stats leder, Egil Andre Aas

  Tariff, valg og litt eventyr

  Fylkesutvalgene i Hedmark, Oppland og Sør-Trøndelag er samlet på Hunderfossen i Øyer, rett i utkanten av Ivo Caprinos eventyrpark 21. – 22. mars. Aktuelle saker i LO Stat og fylkesutvalgenes rolle i forhold til disse, har vært blant sakene i programmet. Men det ble også tid til litt eventyr på kveldstid.

OPPLAND

Folkets hus, Torggata 91, Postboks 4459,
Bedriftssenteret 2326 Hamar
Tlf. kontor: 97 00 08 34 Mobil: 97 73 71 40 Faks; 62 54 09 30
E-post; lostat.hamar@lostat.no jorund.hassel@lostat.no lostatha@online.no
 

Arbeidsutvalget:

Leder: Trond Ruste
99 25 25 54 (mob)
97 53 28 80 (mob)
E-post: trond.ruste@vegvesen.no

Nestleder: Tonje A. Haugen
Mb.tlf. 99 09 48 32
E-post: tonhaugen@gmail.com

Sekretær: Karianne Aaboen
91 12 73 96 (mob)
E-post: karianne.aaboen@fagforbundet.no

1. vara: Jan Arild Lyseng
41 41 57 85 (mob)
E-post: jan.arild.lyseng@statped.no
 

2. vara: Nils Brodal
91 59 51 72 (mob)
E-post: nils.brodal@posten.no
nils.brodal@c2i.net

3. vara: Øivind Vegard Larsen
951 17896 (mobil)
E-post: oilarsen@mil.no
 

Styret:
 

EL & IT:

Kristian Smidesang
Kristian.Smidesang@sykehuset-innlandet.no

Vara: Stian Lybekk
stian.lybekk@sykehuset-innlandet.no
 

Fagforbundet:

Karianne Aaboen
Mb.tlf. 911 27396
E-post: karianne.aaboen@sykehuset-innlandet.no

Olav Aannerud Bjørseth
Mb.tlf. 913 11367
E-post: olav.aannerud.bjorseth@fagforbundet.no

Vara: Anne Helene Sagbakken
Mb.tlf. 905 83155
E-post: anne.helene.sagbakken@sykehuset-innlandet.no

Vara: Jan Erik Lillesolberg
E-post: jan.erik.lillesolberg@fagforbundet.no
 

Forbundet for ledelse og teknikk (FLT):

Trond Ruste
Mobil 992 52554 (p)
E-post: trond.ruste@vegvesen.no

 

Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO):

Lisbeth Berntsen Grandalen

E-post: Lisbeth.Berntsen.Grandalen@sykehuset-innlandet.no

 

Handel og kontor (HK):

Monika Dagfinrud
Mb.tlf. 954 00824
E-post: mdagfinrud@gmail.com

Vara: HK avd. 56
E-post: funksjonaer-klubben.vinmonopolet@vinmonopolet.no
 

Norsk arbeidsmannsforbund (NAF):

Reidar Hatlelid
Mb.tlf. 913 78136

Vara:
John Rønningen
Mb.tlf. 482 58984
 

Norsk fengsels- og friomsorgsforbund (NFF):

Stian Olstad
E-post: stianolstad@hotmail.com
stian.olstad@kriminalomsorg.no

Vara: Per Erik Bjune
Mb.tlf. 907 73401
E-post: per.erik.bjune@kriminalomsorg.no
 

Norsk jernbaneforbund (NJF):

Ove Sindre Lund
Mb.tlf. 908 47689
E-post: blundo@frisurf.no
E-post: kondham@online.no
 

Vara: Steffen Bjerkhagen
Mb.tlf. 464 21102
E-post: bjerkhagen@live.no
 

Norsk lokomotivmannsforbund (NLF):

Halvard Raanaa
Mb.tlf. 970 66001
E-post: hal-raa@online.no

Svein E. Bratberg
E-post: svein_bratberg@hotmail.com

Vara: Erik Egge
 

Norges offisersforbund (NOF):

Tonje A. Haugen
Mb.tlf. 990 94832
E-post: tonhaugen@gmail.com

Vara: Rolf Hongseth
Mb.tlf. 905 20186
E-post: rhongseth@mil.no
 

Norsk tjenestemannslag (NTL):

Jan Arild Lyseng
Mb.tlf. 414 15785
E-post: jan.arild.lyseng@statped.no

Øivind Vegard Larsen
Mb.tlf. 951 17896
E-post: oilarsen@mil.no
oveglars@online.no

Bjørn Stenvold
Mb.tlf. 915 98036
E-post: bjorn.stenvold@nav.no
 

Postkom:

Nils Brodal
Mb.tlf. 915 95172
E-post: nils.brodal@posten.no
E-post: nils.brodal@c2i.net

Vara: Jon Ivar Brekken
Mb.tlf. 936 64648
E-post: jbrekken@bbnett.no
 

LO:

Iver Erling Støen
Mb.tlf. 908 50811
E-post: iver.erling.stoen@lo.no

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no