Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Om LO Stat

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter.

LO Stat hovedkontor:
Møllergt 10, 0179 Oslo
kart og veibeskrivelse

Sentralbord: 23 06 83 00
Faks: 22 42 00 75
Felles epost: lostat@lostat.no

Kontor og regnskap

Beate Knudsen - kontorsjef
beate.knudsen@lostat.no

  970 64 858 
     
Forværelse/kurs/utdanningsstipend:    
Evelyn Schei Tautra - kontorsekretær
evelyn.schei@lostat.no
  93 02 61 62
     
Forværelse/arkiv:    
Anette Versto - kontorsekretær
anette.versto@lostat.no
  97 14 87 27
     
Regnskap/økonomi:    
Anette Fernando - regnskapskonsulent
anette.fernando@lostat.no
  45 03 30 40
     
Stein Flokkmann - regnskapskonsulent
stein.flokkmann@lostat.no
  92 40 50 40

 

 • Arbeidsutvalget

  Arbeidsutvalget består av LO Stats leder og nestleder samt medlemmer fra forbundene. Øvrige fastlønte tillitsvalgte møter med tale- og forslagsrett.

 • Fylkesutvalgene

  Fylkesutvalget skal være bindeledd og et felles forum for forbundene lokalt og et hjelpeorgan for LO Stat.

 • Representantskapet:

  LO Stats høyeste organ er Representantskapet. Det består av representanter valgt av forbundene.

 • Styret

  Styret bestemmer retningen for LO Stat og legger føringer for videre drift

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no