Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Nordland

Distriktssekretær: Mona Fagerheim
Epost: mona.fagerheim@lostat.no
Mobil: 472 72 178

Distriktskontor:
LO Stat, Nord-Trøndelag og Nordland
Nyholmsgata 15, 8005 Bodø
E-post: lostat.bodo@lostat.no
Mobil: 47 27 21 78 (mob)

Aktuelt

  • Kurs i Kommunikasjon og konflikthåndtering

    22. og 23. februar, Thon Nordlys Hotel, Bodø Høy omstillingstakt i virksomhetene stiller store krav til kompetanse innen kommunikasjon og konflikthåndtering blant tillitsvalgte og ansatte. Hvordan kommunisere for å få medvirkning og bidra til å senke konfliktnivået. Hvordan takle konflikter når de oppstår? Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spekter. Innleder: Yngve Osbak Påmelding innen 25.januar

  • Kurs, VARSLING I ARBEIDSLIVET

    Varsling er stadig gjenstand for offentlig debatt. Men hva kan det varsles om, hvordan skal det varsles og hvordan håndteres varsling på norske arbeidsplasser? Tid og sted: 25. januar, Scandic Bodø Hotell, Bodø Målgruppe: Tillitsvalgte, og medlemmer i staten og Spekter Påmeldingsfrist: 13.januar

  • Kurs 8. september: Endringer i HTA

    Endringene i Hovedtariffavtalen i staten etter årets tariffoppgjør er større enn tidligere. Vi gjennomgår endringene med spesielt fokus på bestemmelser om lokale lønnsforhandlinger.

AU og styret, Nordland fylkeskartell

Leder: Kari B. Sandnes, Fagforbundet
Mobil: 412 24 994
E-post: kari.sandnes@helse-nord.no

Vara: Bjørn Brandt, Fagforbundet
Mobil: 913 00 949
E-post: bjorn.brandt@bufetat.no 

Nestleder: Judith Olafsen, Postkom
Mobil: 481 49 888
E-post: judith.olafsen@posten.no

Vara: Inger Elisabeth Andreassen, Postkom
Mobil: 970 43 812
E-post: inger.andreassen@posten.no

Styremedlem: Anders Stokka Ringkjøb, Fagforbundet 
Mobil: 959 95 157
E-post: anders.stokka.ringkjob@helgelandssykehuset.no

Vara: Bengt Ole Larsen, Fagforbundet
Mobil: 905 94 303
E-post: bengt.ole.larsen@helse-nord.no

Styremedlem: Kåre Nerdal, Fellesforbundet
Mobil: 917 87 529
E-post: knerdal@mil.no

Vara: Sigurd Myrvoll, Fellesforbundet
Mobil: 930 36 780
E-post: smyrvoll@mil.no
 

NTL: Tine Olsen
Mobil: 995 16 011
E-post: tine.olsen@nav.no

Vara:
Mobil:
E-post:

NTL: Kjetil Mathisen
Mobil:
E-post: kjetil.mathisen@brreg.no

Vara:
Mobil:
E-post:

NTL:
Mobil:
E-post:

Vara:
Mobil:
E-post:

Postkom: Hans-Anton Stenersen
Mobil: 901 31 697
E-post: hans.stenersen@posten.no

Vara: Øyvind Sørensen
Mobil: 907 68 855
E-post: oyvind.sorensen2@posten.no 

Postkom: Odd-Arne Hartvigsen
Mobil: 908 75 786
E-post: odd.hartvigsen@posten.no

Vara: Ketil Nilsen
Mobil: 957 74 385
E-post: ketil.nilsen@posten.no

NJF: Børge Masterdalshei
Mobil: 916 50 194
E-post: mabo@banenor.no

NJF: Ole Jakob Grønning
Mobil:
E-post: oleg@banenor.no

NLF: Kent Harry Mikkelborg
Mobil: 915 86 136
E-post: kent_harry@live.no

Vara: Snorre Simensen
Mobil: 481 28 059
E-post: snorrs@online.no

FLT: Frode Nilsen
Mobil: 480 00 330
E-post: frode.nilse@vegvesen.no

Vara: Einar J. Johnsen
Mobil:
E-post: einar.johnsen@vegvesen.no

EL&IT: Jens Petter Jensen
Mobil: 472 71 450
E-post: jenspetter.jensen@signalbox.no

Vara: Jørn Stian Dahl
Mobil:
E-post: jorn-stian.dahl@nordlandssykehuset.no

NAF:
Mobil
E-post:

Vara: Kjell Einar Kristiansen
Mobil: 957 67 455
E-post: kjell-einar.kristiansen@kystverket.no

SL: Per Ulrik Arntsen
Mobil: 915 66 421
E-post: perulrik.arntsen@hinesna.no

Vara:
Mobil:
E-post:

NOF: Stein Håkon Eilertsen
Mobil: 473 02 404
E-post: steilertsen@tnett.no

Vara:
Mobil:
E-post:

FO: Anita Syvertsen
Mobil: 951 26 562
E-post: anita@fo-nordland.no

Vara: Gunhild Holte

Mobil:

E-post: gunhild@fo-nordland.no

NFF: Trond Erik Vollen
Mobil: 997 10 498
E-post: tevollen@online.no

Vara: Arnt Åge Rønning
Mobil: 412 11 026
E-post: arnt.age.ronning@kriminalomsorg.no

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no