Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Nord-Trøndelag

Distriktssekretær: Mona Fagerheim
Epost: mona.fagerheim@lostat.no
Tlf: 75 54 96 63. Mobil: 472 72 178

Distriktskontor:
LO Stat, Nord-Trøndelag og Nordland
Nyholmsgata 15, 8005 Bodø
E-post: lostat.bodo@lostat.no
Tlf. 75 54 96 63 / 47 27 21 78 (mob) 
 

Aktuelt

Arbeidsutvalget:

Leder: Kjell-Otto Haugan (Postkom)
Tel.: 91318032 E-post: kjell.haugan@postkom.no

Medlemmer:
Annie Wennevik (Fagforbundet) Tel.: 91756449 E-post: annie.wennevik@hnt.no
Birgit Rennemo (NTL) Tel.: 98679059 E-post: birgit.rennemo@nav.no
 

Styret:

Norsk Tjenestemannslag NTL:
Torbjørn Fikseaunet (vara) Tel.: 41008476 E-post: torbjorn.fikseaunet@nav.no

Lars Ystad Tel: 91590816 E-post: lars.stromstad@nav.no

Toril Iversen (vara) Tel: 74112032 E-post: toril.iversen@hint.no

Norsk Post og Kommunikasjonsforbund Postkom:
Louis Øvereng (vara) Tel.: 90864260 E-post: louis.overeng@posten.no

Fagforbundet:
Elin Austmo (vara) Tel.: 90515726 E-post: elin.austmo@hnt.no

Fellesorganisasjonen FO:
Bente Aune Bragstad Tel: 91865623 E-post: nordtrondelag@fo.no

Jorunn Kjerkol (vara) Tel.: 95788877 E-post: jorunn.kjerkol@fo.no

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:
Hege Kristin Eriksen Tel: 92261044 E-post: hkreriks@hotmail.com

Tone Ertsås (vara) Tel.: 48122631 E-post: tone.ertsas@kriminalomsorg.no

EL&IT forbundet:
Leif Stene Tel.: 90063651 E-post: leif.stene@no.relacom.com

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:
Gunnar Johansen Tel.:             E-post: gunnar.johansen@vegvesen.no 
Sissel Røvik (vara) Tel.:           E-post: sissel.rovik@vegvesen.no

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:
Jostein Kløvjan (vara) Tel.: 91356440 E-post: jos-klo@online.no

Norsk Jernbaneforbund NJF:
Per Arild Lyng Tel.: 92034086 E-post: per.arild.lyng@ntebb.no

Norsk Lokomotivmannsforbund NLF:
Frank Robert Michelsen Tel.:  E-post: frank.michelsen@vktv.no
Magne Seglem (vara) Tel.: 40215991 E-post: maseglem@online.no

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no