Hurtiglenker

Søk

Du er her:

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no

LO Stat i Møre og Romsdal

Distriktssekretær: Lars Buenget Børseth
Epost: lars.borseth@lostat.no
Mobil: 957 41 253

Trøndelag og Møre og Romsdal
Distriktskontor i Trondheim
Adresse: LO Stat Trondheim, Olav Tryggvassonsgt. 5, 7011 TRONDHEIM
 

Aktuelt

ARBEIDSUTVALGET

Leder: Karl S. Olsen 
Tel.: 90500516
E-post: karl.olsen@kystverket.no 

Nestleder: Hilde Furnes Johannessen
Tel.: 93439568
E-post: hilde.furnes.johannessen@helse-mr.no    

Medlem: Knut Magne Beitveit
Tel.: 91646384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Medlem: Mike Antonsen
Tel.: 41281335
E-post: mike.antonsen@avinor.no

Medlem: Torunn Michaelsen Hoel
Tel.: 45046534
E-post: Torunn.Michaelsen.Hoel@helse-mr.no


STYRET

El&It Forbundet:

IKKE OPPNEVNT
Tel.: 
E-post: 

Stig Andre Heggem (vara) 
Tel.: 95024643
E-post: stig.heggem@elogit.no

Fagforbundet:

Hilde Furnes Johannessen
Tel.: 93439568
E-post: hilde.furnes.johannessen@helse-mr.no

Mariann Gussiås Svendsen
Tel.:
E-post: mariann.gussias.svendsen@helse-mr.no

Kari Gro Monsås (vara)
Tel.: 41694474
E-post: kari.gro.monsas@helse-mr.no

Torunn Michaelsen Hoel (vara)
Tel.: 45046534
E-post: Torunn.Michaelsen.Hoel@helse-mr.no  

Fagforbundet Post og Finans:

Knut Magne Beitveit
Tel.: 91646384
E-post: knut.beitveit@posten.no

Knut Marius Lydvo (vara)
Tel.: 99466735
E-post: knut.lydvo@posten.no

Fellesforbundet:

Joakim Hagen
Tel.: 93673157
E-post: joakim_hagen_93@hotmail.com
 
Åge Johansen Bjørke (vara)
Tel.: 90190305
E-post: oggybj@yahoo.no

Fellesorganisasjonen FO:

Jarle Rovde
Tel.: 92236591
E-post: leiar@fo-moreogromsdal.no

Forbundet for Ledelse og Teknikk FLT:

Torunn Aag
Tel.: 91844246
E-post: torunn.aag@vegvesen.no
 
Thomas Skogvold (vara)
Tel.: 97607424
E-post: thomas.skogvold@vegvesen.no

Norsk Arbeidsmandsforbund NAF:

Karl S. Olsen
Tel.: 90500516
E-post: karl.olsen@kystverket.no

Norsk Fengsel og Friomsorgsforbund NFF:

Ine Kristin Engbakken
Tel.: 94299692
E-post: Ine.Kristin.Engbakken@kriminalomsorg.no  

Marina Sørensen (vara)
Tel.:              
E-post: Marina.Sorensen2@kriminalomsorg.no

Norsk Jernbaneforbund NJF:

Kjell Torbjørn Løndal
Tel.: 98070515
E-post: kl@njfbil.no

Olaf Antonsen (vara)
Tel.: 92095692
E-post: trudeolaf@gmail.com

Norsk Tjenestemannslag NTL:

Renate Holsbøvåg-Lyngstad
Tel.: 95253987
E-post: renate.holsbovag.olsen@nav.no
   
Mike Antonsen
Tel.: 41281335
E-post: mike.antonsen@avinor.no

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no