Hurtiglenker

Søk

Du er her:

 • Forsiden
 • Forhandler særavtaler på overtid

Forhandler særavtaler på overtid

KMD og hovedsammenslutningene er i forhandlinger om flere særavtaler som utløper 31. desember 2017, blant annet reiseavtalene for innland og utland. Forhandlingene vil ikke bli ferdig før årsskiftet, men fortsetter i januar. Partene er enige om at gjeldende særavtaler videreføres etter 31. desember 2017 mens forhandlingene pågår. - Det har vært utfordrende forhandlinger, sier LO Stat-sekretær Randi Stensaker.

Randi Stensaker. Foto: Kristian Brustad
PÅ OVERTID: KMD og hovedsammenslutningene kom ikke i mål i særavtaleforhandlingene innen fristen. Her LO Stat-sekretær Randi Stensaker Foto: Kristian Brustad

LO Stat og de øvrige hovedsammenslutningene forhandler særavtaler med Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Noen av avtalene er av større interesse for andre sektorer enn staten, blant annet de viktige reiseavtalene for inn- og utland.  

De særavtalene som fortsatt er under forhandling er følgende:

 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

 • Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

 • Særavtale om bruk av virkemidler ved omstillinger i staten

 • Særavtale om økonomiske vilkår ved endret tjenestested

 • Særavtale om lønns- og personalregistre

 • Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

 • Særavtale om adgang til å fravike tjenestemannsloven § 2

 • Særavtale om forsikrings- og erstatningsordninger for statsansatte på tjenestereise og ved stasjonering i utlandet.

Følgende avtaler er det oppnådd enighet om:

 • Særavtale om fleksibel arbeidstid.

 • Særavtale om med regning av permisjon uten lønn og annet midlertidig fravær som pensjonsgivende tjenestetid i Statens Pensjonskasse SPK. (Permisjonsavtalen).

 • Særavtale om ferie for statsansatte.

 • Særavtale om oppdrag på petroleumsinnretninger til havs.

 • Særavtale om godtgjørelse ved opphold i polare strøk.

De fem ovennevnte særavtalene gjelder med virkning fra 1. januar 2018. Her kan du se alle særavtalene:

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no