Hurtiglenker

Søk

Du er her:

  • Forsiden
  • Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Enighet i Akasia – streiken avsluttes

Den tvungne meklingen i Akasia førte til at partene ble enige om en nye tariffavtaler. Løsningen innebærer at pensjonsstriden er løst og de ansatte får etterbetalt lønnstillegg for 2016 og 2017.

I MEKLING: Jan Pieter Groenhof fra Delta, Pål Skarsbak fra Fagforbundet, Klemet Rønning-Aaby fra Unio og Øystein Gudbrands fra LO Stat under meklingen.
I MEKLING: Jan Pieter Groenhof fra Delta, Pål Skarsbak fra Fagforbundet, Klemet Rønning-Aaby fra Unio og Øystein Gudbrands fra LO Stat under meklingen.

 Et av de vanskelige spørsmålene var pensjon.

– Vi er fornøyde med at vi har fått gjennomslag for hovedkravet vårt, en ytelsesordning som er lik for kvinner og menn, som varer livet ut og er forutsigbar, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt, Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og Lederne. Også FO har hatt ett medlem i Akasia ute i konflikt.

Ny pensjonsordning

Løsningen innebærer at de ansatte i Akasia kan velge en ytelsespensjon som tilsvarer den tidligere ordningen de hadde. De ansatte kan også bli stående i den innskuddsordningen Akasia har i dag, dersom de ønsker det. Vi har også blitt enige med arbeidsgiver om en bedre uførepensjon. 

Lettelse

Den samlede lønnsøkningen er på nivå med sammenliknbare virksomheter. Tariffavtalene regulerer lønn og rettigheter for alle virksomhetene i Akasiakonsernet.

– Det er en lettelse at ansatte, barna og foreldrene nå kan komme tilbake til en normal hverdag. Konflikten har vært en belastning for alle berørte og det er godt at vi fant fram til en løsning vi kunne samle oss om, sier forhandlingslederne i de fire fagforbundene som har vært i konflikt.

Ansatte tilbake på jobb

Partenes rettstvister knyttet til pensjon anses med dette løst og sakene trekkes. Medlemmene bes møte på jobb i dag, tirsdag 6. juni innen klokka 10.00.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no