Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN )

Kurstilbud høsten 2018/våren 2019.

30 studiepoeng. 6 samlinger. Eksamen er frivillig.

Kurset gir økt kunnskap om alternative organisasjonsformer i staten, om effekten av administrative reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg. Gjennomføringen av kurset er basert på tre fysiske samlinger med forelesninger, gruppeaktiviteter, nettbaserte oppgaver og innlevering av case.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Planlagte samlinger er:

  • Uke 33, 13. - 15. august 2018
  • Uke 39, 24. - 26. september 2018
  • Uke 46, 12. - 14. november 2018
  • Uke 3, 14. - 16. januar 2019
  • Uke 10, 4. - 6. mars 2019
  • Uke 17, 24. - 26. april 2019

24. mai 2019:  innlevering av eksamen

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 34.
Tillitsvalgte søker etter § 34, punkt 2.
Vanlige medlemmer søker etter § 34, punkt 5.

I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c.
Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.

Eventuelle spørsmål rettes til Birgit Stav, tlf. 920 40 779, e-post birgit.stav@lostat.no eller
faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf.55 58 86 09, e-post Dag.jacobsen@aorg.uib.no.

Søknadsfristen er: 11. mai 2018. Søknadsskjema sendes LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo. Merk konvolutten "ODIN". Kontaktperson LO Stat: Evelyn Schei Tautra

 

 

 

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no