Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Organisasjon, demokrati og innovasjon (ODIN )

Kurstilbud høsten 2018/våren 2019.

30 studiepoeng. 6 samlinger. Eksamen er frivillig.

Kurset gir økt kunnskap om alternative organisasjonsformer i staten, om effekten av administrative reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg. Gjennomføringen av kurset er basert på seks fysiske samlinger med forelesninger, gruppeaktiviteter, nettbaserte oppgaver og innlevering av case.
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Planlagte samlinger er:

  • Uke 33, 13. - 15. august 2018
  • Uke 39, 24. - 26. september 2018
  • Uke 46, 12. - 14. november 2018
  • Uke 3, 14. - 16. januar 2019
  • Uke 10, 4. - 6. mars 2019
  • Uke 17, 24. - 26. april 2019

24. mai 2019:  innlevering av eksamen

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset

Kursdeltaker må søke arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (vanlige medlemmer), eller Hovedavtalen i Spekter § 26 punkt b (vanlige medlemmer) eller § 52 punkt c (tillitsvalgte).

Eventuelle spørsmål rettes til Mona Fagerheim, tlf. 472 72 178, e-post mona.fagerheim@lostat.no eller
faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf.55 58 86 09, e-post Dag.jacobsen@uib.no.

Søknadsfristen er 11. mai 2018. Søknadsskjema bes lastes ned og lagres på egen maskin - fyll inn skjemaet elektronisk og send det som vedlegg på e-post til evelyn.schei@lostat.no , sammen med eventuell dokumentasjon.

Søknadsskjema kan alternativt sendes pr. post til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo. Merk konvolutten " Søknad ODIN". Kontaktperson LO Stat: Evelyn Schei Tautra

 

 

 

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no