Hurtiglenker

Søk

Du er her:

​OLE - Organisering, læring og endring - UiB vår 2020

Kurstilbud våren 2020. (15 stp., 3 samlinger, eksamen er frivillig) Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner. Hensikten er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes og endres. Kurset skal styrke deltakernes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer.

Planlagte samlinger:

  • Bergen: Uke 3: 13. - 15. januar 2020
  • Sørmarka: Uke 10: 02. – 04. mars 2020
  • Sørmarka: Uke 17: 20. – 22. april 2020


SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten §§ 39 og 40. Tillitsvalgte søker etter § 39, punkt 2. Vanlige medlemmer søker etter § 40.
I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.


Eventuelle spørsmål rettes til:Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677, e-post merethe.engstrom@lostat.no eller
faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf.55 58 86 09,
e-post Dag.jacobsen@aorg.uib.no.
Søknadsfristen er: 15. november 2019 - signert søknad kan sendes pr e-post til evelyn.schei@lostat.no eller pr post til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no