Hurtiglenker

Søk

Du er her:

​OLE - Organisering, læring og endring - UiB

Kurstilbud våren 2018 15 studiepoeng. 3 samlinger. Eksamen er frivillig.

Kurset skal gi oversikt over grunnleggende begrep og ulike teoretiske retninger i studiet av organisasjoner. Hensikten er å vise hvordan organisasjonsteori kan være et redskap i analyser av hvordan organisasjoner, institusjoner og institusjonelle rammer etableres og utformes, vedlikeholdes og endres.
Kurset skal styrke deltakernes evne til å forholde seg kritisk til ulike teoretiske perspektiver, samt fremme selvstendig tenkning og kreativitet i behandlingen av konkrete organisasjonsproblemer. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-området.

Planlagte samlinger:

  • Bergen: 15. - 17. januar 2018
  • Sørmarka: 5. - 7. mars 2018
  • Sørmarka: 23. - 25. april 2018

25. mai: innlevering av eksamen

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 34. Tillitsvalgte søker etter § 34, punkt 2. Vanlige medlemmer søker etter § 34, punkt 5.

I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.

Eventuelle spørsmål rettes til
Mona Fagerheim, tlf. 472 72 178, e-post mona.fagerheim@lostat.no eller
faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf.55 58 86 09,
e-post Dag.jacobsen@aorg.uib.no.

Søknadsfristen er: 10. november 2017 - signert søknad kan sendes pr e-post til evelyn.schei@lostat.no eller pr post til LO Stat, Møllergt. 10, 0179 Oslo

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no