Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Forvaltningspolitikk - Medvirkning, styring og autonomi (15 studiepoeng, UiB)

Kurset gir økt kunnskap om alternative organisasjonsformer i staten, om effekten av administrative reformer og om hvordan ulike organisasjonsformer blir til og endrer seg. Gjennomføringen av kurset er basert på tre fysiske samlinger med forelesninger, gruppeaktiviteter, nettbaserte oppgaver og innlevering av case. (3 samlinger, eksamen er frivillig)

Planlagte samlinger høsten 2019:

Uke 33: 12. - 14. august i Bergen
Uke 39: 23 - 25. september på Sørmarka
Uke 45: 4. - 6.november på Sørmarka
Desember: Eksamen (frivillig) i Bergen

SØKNADSFRIST: 15. mai 2019

Kurset er fordelt på disse 3 samlingene samt jobbing på nettet og gruppearbeid. Studiet avsluttes med eksamen (dato ikke bestemt) ved Universitet i Bergen.

SE OGSÅ: (UiB) Faglig omtale av kurset

Rett til permisjon etter Hovedavtalen i Staten § 39 eller § 40. Tillitsvalgte søker etter § 39. Vanlige medlemmer søker etter § 40.

I Spekter må en søke om permisjon med lønn for tillitsvalgte etter Hovedavtalen § 52, punkt c. Vanlige medlemmer må bruke Hovedavtalen § 26, punkt b.

Eventuelle spørsmål rettes til Merethe Engstrøm, tlf. 412 09 677, e-post merethe.engstrom@lostat.no eller faglig ansvarlig fra Universitetet i Bergen, Dag Runar Jacobsen, tlf.55 58 86 09, e-post Dag.jacobsen@uib.no.

LAST NED OG SKRIV UT:  Søknadsskjema
Sendes utfylt til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo. Merk konvolutten ”Forvaltningspolitikk, 2019”.
Kontaktperson i LO Stat: Evelyn Schei Tautra

 

 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no