Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Toppskolering som LO Stat dekker

LO Stat finansierer AOF/Sørmarkas toppskolering for medlemmer i stat- og Spekter-området.

LO Stat dekker toppskoleringen fra AOF på følgende kurs:

  • LO-skolen
  • Arbeidsrett
  • Arbeidsmiljøskolen
  • Arbeidsmiljø i endring
  • Miljøarbeid i bedrift og samfunn
  • Genèveskolen
  • Veilederkurs
  • Yorkshire-skolen (merk: *egne bestemmelser)
  • Den europeiske utfordring (merk: **egne bestemmelser)

Les mer om hvert enkelt kurs på aof.no/toppskolering


* Ved søknad på Yorkshireskolen legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Et eksempel på det er dersom en jobber i et internasjonalt firma, eller sitter i internasjonale arbeidsgrupper. Det må foreligge en faglig begrunnelse fra forbundene på hvorfor kurset er relevant for den tillitsvalgte.

** Ved søknad på Den europeiske utfordring legges følgende retningslinjer til grunn ved opptak: Kurset må være relevant for den tillitsvalgte i utøvelse av sitt tillitsverv. Det må foreligge en faglig begrunnelse fra forbundene på hvorfor kurset er relevant for den tillitsvalgte.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no