Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs i Trøndelag + Møre og Romsdal

Felles kurs for LO Stat Trøndelag og Møre og Romsdal.

Lista under viser alle aktiviteter som det er mulig å melde seg på i øyeblikket.

PDF: Kurs i Midt-Norge 2018
 

 • Ekstra pensjonskonferanse på østlandet

  Pågangen fra tillitsvalgte i offentlig sektor i LO har vært stor for å være med på pensjonskonferansene knytta til ny offentlig pensjonsordning. Spesielt på Østlandet. Nå har LO Stat og LO Kommune besluttet å avholde en ekstra konferanse på Lillestrøm den 24. april. Meld deg på innen fredag 20. april.

Kursoversikt

 • 24. - 24. april

  Kurs i tariffoppgjør

  Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem er partene og hva forhandler de om, krav og hvordan reguleres lønna vår. Målgruppe: Tillitsvalgte og klubbstyremedlemmer i staten og Spektervirksomheter Innleder: Lars Buenget Børseth, LO Stat

 • 04. og 5. september

  Omstilling og digitalisering

  Ny teknologi ikke bare endrer måten vi utfører oppgavene på, men i enkelte tilfeller overtar den oppgavene. Dette krever at virksomheter så vel som den enkelte ansatte er i stand til å omstille seg i stadig raskere tempo. Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spektervirksomheter

 • 12. og 13. september

  Morgendagens Bufetat

  I samarbeid med Fagforbundet og FO inviterer LO Stat til fagdager for tillitsvalgte og medlemmer i Bufetat region Midt-Norge. Tema for konferansen vil blant annet være framtidsutsikter for Bufetat og for barnevernet, arbeidsmiljø under omstilling, medbestemmelse og styringsrett og fagbevegelsens rolle historisk og i dag. Målgruppe: LO-medlemmer ansatt i Bufetat Region Midt-Norge.

 • 09. - 11. oktober

  Skift og turnus

  Vi går gjennom lov- og avtaleverket og helsemessige aspekter tilknyttet skift- og turnusarbeid, og ser på oppsett/godkjenning av skift-/turnusplaner. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene. Innledere: Distriktssekretær Mona Fagerheim og advokat Frode Samuelsen.

 • 24. - 24. oktober

  Pensjon (Møre og Romsdal)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene. Innleder: Dag Westhrin, sekretær i LO Stat

 • 25. - 25. oktober

  Pensjon (Trøndelag)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene. Innleder: Dag Westhrin, sekretær i LO Stat.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no