Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs i Trøndelag + Møre og Romsdal

Felles kurs for LO Stat Trøndelag og Møre og Romsdal.

Lista under viser alle aktiviteter som det er mulig å melde seg på i øyeblikket.
 

Kursoversikt

 • 28. - 28. august

  Fordi DU er viktig! (LO i NAV-konferansen 2019)

  Emosjonelle belastninger og risiko for psykisk uhelse i relasjonspregede velferdsyrker. Ivaretar dagens lovverk dette på en god nok måte? Målgruppe: Ansatte i NAV organisert i FO, NTL eller Fagforbundet Innledere: Arne Klyve, forfatter og ulike representanter fra fagbevegelsen.

 • 28. - 28. august

  Faglig konferansedag for NAV-ansatte Trøndelag

  Emosjonelle belastninger og psykisk uhelse i velferdsyrker. Hva skjer, hvorfor skjer det og hvordan beskyttes vi av lovverket? Anbudsutsetting av velferdstjenester. Et gode, og i så fall for hvem?

 • 13. - 13. september

  Mangfolds- og integreringskonferansen 2019

  Tema for årets konferansen er: "Hva skjer når tilliten forsvinner? - Om økt polarisering og skepsis".

 • 01. - 1. oktober

  Skift og turnus

  Vi går gjennom lov- og avtaleverket og helsemessige aspekter tilknyttet skift- og turnusarbeid, og ser på oppsett/godkjenning av skift-/turnusplaner. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene.

 • 17. - 17. oktober

  Pensjon (Trøndelag)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter, og ser særlig på hva ny pensjonsordning betyr for yngre årsklasser. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene.

 • 22. - 22. oktober

  Pensjon (Møre og Romsdal)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter, og ser særlig på hva ny pensjonsordning betyr for yngre årsklasser. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene.

 • 01. - 3. november

  Ung i LO Stat

  Vi går gjennom LO Stats organisering og rolle, forhandlingsordningene i staten og Spekterområdet og lov- og avtaleverk for vår sektor. Målgruppe: Unge medlemmer i staten og virksomheter tilknyttet Arbeidsgiverforeningen Spekter. Innledere: Lars Buenget Børseth, LO Stat og N.N.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no