Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs i Trøndelag + Møre og Romsdal

Felles kurs for LO Stat Trøndelag og Møre og Romsdal.

Lista under viser alle aktiviteter som det er mulig å melde seg på i øyeblikket.
 

Kursoversikt

 • 03. og 4. april

  Omstilling og digitalisering

  Ny teknologi ikke bare endrer måten vi utfører oppgavene på, men i enkelte tilfeller overtar den oppgavene. Dette krever at virksomheter så vel som den enkelte ansatte er i stand til å omstille seg i stadig raskere tempo. Målgruppe: Tillitsvalgte i staten og Spektervirksomheter

 • 01. - 1. oktober

  Skift og turnus

  Vi går gjennom lov- og avtaleverket og helsemessige aspekter tilknyttet skift- og turnusarbeid, og ser på oppsett/godkjenning av skift-/turnusplaner. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene.

 • 17. - 17. oktober

  Pensjon (Trøndelag)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter, og ser særlig på hva ny pensjonsordning betyr for yngre årsklasser. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene.

 • 22. - 22. oktober

  Pensjon (Møre og Romsdal)

  Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter, og ser særlig på hva ny pensjonsordning betyr for yngre årsklasser. Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene.

 • 01. - 3. november

  Ung i LO Stat

  Vi går gjennom LO Stats oppbygging, ansvarsområde og viktigste arbeidsoppgaver. Kurset vil være del av felles ungdomskurs for hele LO i Trøndelag Målgruppe: Unge medlemmer og tillitsvalgte i staten og Spektervirksomhetene fra Trøndelag.

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no