Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Tariffoppgjør i Stat og Spekter - Tønsberg

15. - 15. mai, Quality klubben hotell, Tønsberg

Kursdeltakerne skal lære gangen i et tariffoppgjør. Dette berører begrepsbruk, hvem forhandler, hvilke krav kan stilles og hva regulerer lønna vår, ytre og indre påvirkninger. ​Målgruppe: tillitsvalgte i Stat og Spekter virksomheter.

Tjenestefri iht HA i Stat og Spekter. 
LO Stat dekker reise og diett etter statens satser.
 

Rammeprogram:

 

Hva er et tariffoppgjør:

 • Hovedoppgjør og mellomoppgjør.
 • Tariffavtaler: 
  - Hovedavtalen i Staten, hovedtariffavtalen i Staten, tjenestetvistloven og særavtaler.   
  - Hovedavtalen i Spekter, overenskomster A-del og B-del, arbeidstvistloven og særavtaler.
 • Ytre påvirkninger: Frontfagsmodellen, Statens beregningsutvalg (SBU), teknisk beregningsutvalg (TBU).
 • Indre påvirkninger: Lønnsmasse, Selskapets/virksomhetens inntjening, budsjett.
 • Gangen i et tariffoppgjør. 
   Krav formulering.
  - Partene (hvem forhandler).
  - Mekling, riksmeklerens rolle (partenes taushetsplikt).
  - Uravstemning.
 • Streik
  - Hva er streik
  - Informasjon og kommunikasjon når streik er faktum.
  - Streikeuttak; dispensasjoner, unntak.
  - Streikestøtte.
  - Praktisk gjennomføring ved en eventuell streik regionalt og lokalt.
  - Konsekvenser av en streik: Permitteringer/lockout.

Søknadsfrist: 12. mars

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no