Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs om Pensjonssystemet i Staten og Spektervirksomheter

28. - 28. november, Strømsø Torg 7, 3044 Drammen

Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden! ​​​​​​​Folketrygden, endringer etter 1. januar 2011 – ny offentlig tjenestepensjon.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Staten og Spektervirksomhetene. 
(med særlig vekt på de født etter 1957 og yngre!)

Tjenestefri iht HA i Staten og Spekter.
Kurset er gratis og LO Stat dekker reise og diett etter Statens satser.
Offentlig/kollektiv transport. Bruk av bil skal godkjennes av distriktskontoret!


Rammeprogram:

Kl. 0930 oppmøte/Kursstart

Folketrygden

  • Gjennomgang av ny og gammel ordning
  • Vil endringene påvirke våre tjenestepensjoner og eventuelt hvordan
  • Offentlig og privat tjenestepensjon i tillegg til folketrygden
  • Ytelse- eller innskuddsbaserte pensjoner
  • Uførepensjon og etterlattepensjon
  • Fremtidige utfordringer på pensjon

Kl. 1230 Lunsj
Kl. 1330 pensjon fortsetter
Kl. 1530 kursavslutning

Viktige spørsmål:

  • Har du hørt om hybridmodellen?    Har du innskuddspensjon?
  • Hva slags pensjon skal DU leve av?    Har du ytelsesbasert tjenestepensjon?
  • Hva svarer du som tillitsvalgt når medlemmer spør om pensjon?
  • Hva skjer når du går av med pensjon i fremtiden?

Søknadsfrist: 1. november

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no