Hurtiglenker

Søk

Kurs i pensjon

28. - 28. september, Scandic Park hotell, Drammen

Vi går gjennom alderspensjon, uførepensjon og AFP for tilsatte i staten og i Spektervirksomheter. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spektervirksomhetene.

LO Stat inviterer til kurs om pensjonssystemet i Staten og Spektervirksomhetene på Scandic Park hotell i Drammen 
den 28. september kl.0930 -1530.

Vi går igjennom dagens pensjonsordning og de politiske utfordringer LO/LO Stat ser, for å sikre en trygg og god pensjon til alle medlemmene inn i fremtiden!

Folketrygden, endringer etter 1. januar 2011 – konsekvenser for offentlige pensjonister og Statens pensjonskasse.

Målgruppe: Medlemmer og tillitsvalgte i Staten og Spektervirksomhetene med særlig vekt på de født etter 1957 og yngre!

Tjenestefri iht HA i Staten og Spekter. Kurset er gratis og LO Stat dekker reise og diett etter LO Stat sine satser.
Offentlig/kollektiv transport. Bruk av bil skal godkjennes av distriktskontoret!

Påmeldingsfrist: innen 26. august.

Rammeprogram:

Kl. 0930 kursstart

Folketrygden:

  • Gjennomgang av ny og gammel ordning
  • Vil endringene påvirke våre tjenestepensjoner og eventuelt hvordan
  • Offentlig og privat tjenestepensjon i tillegg til folketrygden
  • Ytelse- eller innskuddsbaserte pensjoner
  • Uførepensjon og etterlattepensjon
  • Fremtidige utfordringer på pensjon

Kl. 1230 Lunsj
Kl. 1330 pensjon fortsetter
Kl. 1530 kursavslutning

Søknadsfrist: 26. august

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no