Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs i avtalen om inkluderende arbeidsliv

23. og 24. oktober, Quality Fredrikstad

Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer i Staten og Spekter virksomheter.

Tillitsvalgte, Verneombud, lederne og de ansatte har ulike roller og ansvar for å oppnå formålene med IA avtalen. 
Vi ser også på hvordan IA arbeidet kan forankres gjennom hovedavtalene og arbeidsmiljøloven.
Roller, ansvar, plikter, rettigheter og utarbeidelse av handlingsplaner!

Tjenestefri iht HA i Staten og Spekter.
LO Stat dekker opphold og reise/diett etter statens satser. Bruk av bil eller taxi skal alltid forhåndsgodkjennes, der hvor det går offentlig transport(buss/tog). Det oppfordres til samkjøring!

Rammeprogram:

Dag 1:
KL.1000    Kurs åpning, praktiske ting, bli kjent, avklare kursets mål og hensikt.
Kl. 1045    Inkluderende arbeidsliv gjennom bruk av Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
Kl. 1200    IA avtalen 2014-2018, hva er det?
Kl. 1300    Lunsj.
Kl. 1400    IA avtalen fortsetter …
    - Kartlegge status ute på deltakernes arbeidsplasser:
    - Samarbeid
    - Trivsel
    - Sykefravær/nærvær
    - Prioritere case
Kl. 1800    Kursavslutning dag 1.
Kl. 1900    Middag

Dag 2:
Kl. 0900    Løse case i lys av IA avtalen og lage handlingsplan.
Kl. 1230    Kursavslutning og evaluering.
Kl. 1300    Lunsj
Kl. 1400    HJemreise 

Søknadsfrist: 5. oktober

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no