Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Kurs i avtalen om Inkluderende arbeidsliv

08. og 9. november, Scandic City hotell, Fredrikstad

Målgruppe: Medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Staten og Spektervirksomhetene.

Tema:
Tillitsvalgte, Verneombud, lederne og de ansatte har ulike roller og ansvar for å oppnå formålene med IA avtalen. Vi ser også på hvordan IA arbeidet kan forankres gjennom hovedavtalene og arbeidsmiljøloven.
Roller, ansvar, plikter, rettigheter og utarbeidelse av handlingsplaner!
Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer i Staten og Spekter virksomheter.

Tjenestefri iht HA i Staten og Spekter.
LO Stat dekker opphold og reise/diett etter statens satser. Bruk av bil eller taxi skal alltid forhåndsgodkjennes, der hvor det går offentlig transport(buss/tog). Det oppfordres til samkjøring!

Rammeprogram:

Dag 1:
KL.1000 Kurs åpning, praktiske ting, bli kjent, avklare kursets mål og hensikt.
Kl. 1045 Inkluderende arbeidsliv gjennom bruk av Hovedavtalen og arbeidsmiljøloven.
Kl. 1200 IA avtalen 2014-2018, hva er det?
Kl. 1300 Lunsj.
Kl. 1400 IA avtalen fortsetter …
Kartlegge status ute på deltakernes arbeidsplasser:

  • - Samarbeid
  • - Trivsel
  • - Sykefravær/nærvær
  • - Prioritere case
Kl. 1800 Kursavslutning dag 1.
Kl. 1900 Middag
 
Dag 2:
Kl. 0900 Løse case i lys av IA avtalen og lage handlingsplan.
Kl. 1230 Kursavslutning og evaluering.
Kl. 1300 Lunsj. 

Søknadsfrist: 1. oktober

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no