Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Tariffoppgjør i staten

15. - 15. mai, Scandic Meyergården Hotel, Mo i Rana

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er, og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem er partene og hva forhandles det om, krav og regulering av lønn. Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Rammeprogram:

Hva er et tariffoppgjør:

 • Hovedoppgjør og mellomoppgjør.
 • Tjenestetvistloven
 • Tariffavtaler:
  • Hovedavtalen i staten, hovedtariffavtalen i staten og særavtaler.
 • Ytre påvirkninger: Frontfagsmodellen, Statens beregningsutvalg (SBU).
 • Indre påvirkninger: Lønnsmasse, lønnspolitikk, særlige grunnlag.
 • Gangen i et tariffoppgjør.
  • Krav formulering.
  • Partene (hvem forhandler).
  • Mekling, riksmeklerens rolle (partenes taushetsplikt).
  • Uravstemning.
 • Streik
  • Hva er streik
  • Informasjon og kommunikasjon når streik er faktum.
  • Streikeuttak; dispensasjoner, unntak.
  • Streikestøtte.
  • Praktisk gjennomføring ved en eventuell streik regionalt og lokalt.
  • Konsekvenser av en streik: Permitteringer/lockout.

LO Stat bekrefter at kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten § 39 (tillitsvalgte) og § 40 (medlemmer). Du må selv søke permisjon. LO Stat dekker alle utgifter til opphold og til reise på billigste måte.

 

Søknadsfrist: 24. april

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no