Hurtiglenker

Søk

Kurs i tariffoppgjør

08. - 8. mai, Scandic Byparken - Bergen

Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem er partene og hva forhandler de om, krav og hvordan reguleres lønna vår.  Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter-virksomheter i LO Stat Hordaland og Sogn og Fjordane.

Kursansvarlig: Distriktssekretær Merethe Engstrøm
merethe.engstrom@lostat.no /412 09 677

Rammeprogram:

Hva er et tariffoppgjør:

 • Hovedoppgjør og mellomoppgjør
 • Tjenestetvistloven
 • Tariffavtaler: 
  • Hovedavtalene, hovedtariffavtalen i staten, overenskomstene i Spekter og særavtaler.
 • Ytre påvirkninger:
  • Frontfagsmodellen, beregningsutvalg.
 • Indre påvirkninger:
  • Lønnsmasse, lønnspolitikk, særlige grunnlag.
 • Gangen i et tariffoppgjør:
  • Krav formulering.
  • Partene (hvem forhandler).
  • Mekling, riksmeklerens rolle (partenes taushetsplikt).
  • Uravstemning.
 • Streik
  • Hva er streik
  • Informasjon og kommunikasjon når streik er faktum.
  • Streikeuttak; dispensasjoner, unntak.
  • Streikestøtte.
  • Praktisk gjennomføring ved en eventuell streik regionalt og lokalt.
  • Konsekvenser av en streik: Permitteringer/lockout.

LO Stat bekrefter at innholdet er i samsvar med OU-avtalene og permisjonsreglene i hovedavtalene. Du må selv søke permisjon.
Staten: Tillitsvalgte § 39, medlemmer uten verv § 40
Spekter: Tillitsvalgte § 52, medlemmer uten verv § 26

Søknadsfrist: 26. april

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no