Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Konflikthandtering på arbeidsplassen

13. - 13. februar, Sogndal

Kurset vil gje ei innføring i metodekritisk tilnærming til ei konflikthandtering, arbeidsmiljølova si avgrensing, juridisk rolle på arbeidsplassen med vekt på arbeidsgjevar si styringsrett og juridiske prinsipp for sakshandsaming. Det vert også lagt vekt på sentrale koplingar mellom jus- psykologi, arbeidsmiljø- kontraktsvern. Innleiar er arbeidsrettsadvokat Harald Pedersen. Målgruppe: Tillitsvalt og medlemmar i Stat og Spekter i Sogn og Fjordane.

Søknadsfrist: 1. februar

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no