Hurtiglenker

Søk

Du er her:

For Hordaland: Kurs i Varsling

12. - 12. mars, Hotell Zander K, Bergen

Målgruppe:  Kurset er berekna for tillitsvalte og medlemmer i Staten og Spekter-virksomhet i LO Stat Hordaland. NB! Tillitsvalte vil bli prioritert når søknadsfrist går ut.

Kursdeltakarane får ei grundig innføring i varsling. Det vert sett søkelys på rollar og ansvar – både internt og eksternt, arbeidstakar sitt rettsvern, arbeidsgjevar si aktivitetsplikt ved mottak og behandling av varslar og psykologien i varslingssaker. Innleiar: advokat Birthe M. Eriksen

Program:
Kl 09.00-09.15        Opning, praktiske opplysningar v/ Merethe Engstrøm, LO Stat
Kl 09.15-10.00        Innleiing, ulike perspektiv på varsling og varslingsrett/plikt
Kl 10.00-10.15        Pause
Kl 10.15-11.00        Roller og ansvar internt og eksternt
Kl 11.00-11.15        Pause
Kl 11.15-12.00        Arbeidstakaren sitt rettsvern
Kl 12.00-13.00        Lunsj
Kl 13.00-13.45        Arbeidsgjevar si aktivitetsplikt ved mottak og behandling av varslar
Kl 13.45-14.00        Pause
Kl 14.00-14.45        Psykologi i varslingssaker
Kl 14.45-15.00        Pause
Kl 15.00-15.45        Oppsummering og avslutning

Søknadsfrist: 28. februar

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no