Hurtiglenker

Søk

Tariffoppgjør i staten

04. - 4. mai, Rosenkrantzgate 7 0159 Oslo, Inngang Kristian IV gate

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten. Målsetting for kurset: Kursdeltakerne skal lære hva et tariffoppgjør er og gangen i dette. Vi går gjennom begrepsbruk, hvem er partene og hva forhandler de om, krav og hvordan reguleres lønna vår.

 


 

Rammeprogram:

Hva er et tariffoppgjør:

 • Hovedoppgjør og mellomoppgjør.
 • Tjenestetvistloven
 • Tariffavtaler: 
 • Hovedavtalen i staten, hovedtariffavtalen i staten og særavtaler.   
 • Ytre påvirkninger: Frontfagsmodellen, Statens beregningsutvalg (SBU).
 • Indre påvirkninger: Lønnsmasse, lønnspolitikk, særlige grunnlag.
 • Gangen i et tariffoppgjør. 
  • Krav formulering.
  • Partene (hvem forhandler).
  • Mekling, riksmeklerens rolle (partenes taushetsplikt).
  • Uravstemning.
 • o    Streik
  • Hva er streik
  • Informasjon og kommunikasjon når streik er faktum.
  • Streikeuttak; dispensasjoner, unntak.
  • Streikestøtte.
  • Praktisk gjennomføring ved en eventuell streik regionalt og lokalt.
  • Konsekvenser av en streik: Permitteringer/lockout.

LO Stat bekrefter at kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i staten § 39 (tillitsvalgte) og § 40 (medlemmer). Du må selv søke permisjon. LO Stat dekker alle utgifter til opphold og til reise på billigste måte.

Søknadsfrist: 28. april

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no