Hurtiglenker

Søk

Du er her:

Om fylkesutvalgene

Fylkesutvalget skal være bindeledd og et felles forum for forbundene lokalt og et hjelpeorgan for LO Stat.

I hvert fylke er det opprettet fylkesutvalg.

Alle forbund som er tilsluttet LO Stat, og som har medlemmer i LO Stats organisasjonsområde i det aktuelle fylket, er medlemmer i fylkesutvalget og ha rett til å delta i fylkeskartellets bestemmende organer.

Fylkesutvalget er et bindeledd og et felles forum for forbundene lokalt og et hjelpeorgan for LO Stat.

Fylkesutvalget har som hovedoppgave å drive samfunnsrettet aktivitet, bistå forbundene lokalt, kurs- og opplysningsvirksomhet og drive agitasjon og verving etter ønske og i samarbeid med lokale organisasjonsledd.
 

LO Stat
Møllergata 10
0179 Oslo

Telefon: 23 06 83 00

lostat@lostat.no

 

 

Innhold:
Stein Erik Syrstad
stein.syrstad@lostat.no

Teknisk:
Heidi Kvalø Engelund
heidi@lomedia.no